Beste ouder/verzorger,

Zoals de meesten waarschijnlijk wel hebben meegekregen wordt binnenkort sporthal/zalencentrum de Hoornbloem gesloopt. Helaas komt hier geen andere sporthal voor terug. Ook is de overdekte sporthal bij DIOS handbal vereniging al een poosje weg. Hier moet uiteindelijk iets nieuws terug komen. Dit gaat nog wel even duren. Dat betekent dat er diverse clubs en verenigingen nu ook al gebruik maken van de gymzaal in ‘t ’Lint. Sommigen tijdelijk en sommigen blijvend. Achter de schermen zijn we al even bezig om alles op orde te krijgen zodat we geen hinder van elkaar hebben. Er zijn vergaderingen geweest met de verhuurder en alle verenigingen en ook gesprekken met de kinderopvang.

Voor de kinderopvang heeft dit ook grote gevolgen. Dit betekent namelijk dat er heel veel verkeer van mensen en materialen door hun hoofdingang naar binnen moeten tijdens openingstijden, dwars door de groepen. Voor de opvang is dit geen optie, dit zorgt voor veel onrust en ook de veiligheid van hun kinderen komt in het geding. En dat begrijpen wij. Het voorstel van de verhuurder was o.a. om alle sportverenigingen via een andere ingang naar binnen te laten gaan bij de Mariaschool. De jeugdleden zouden zich daar moeten verzamelen op het plein en met de trainer mee lopen naar de zaal en ook terug op dezelfde manier. Voor ons is dit helaas niet te doen. Gelukkig hebben we afgelopen week een goed gesprek gehad met de opvang hierover en afspraken kunnen maken, waardoor we toch gebruik kunnen blijven maken van de hoofdingang op de manier die we toch al hoofdzakelijk deden. Wel zullen de instructeurs er op toe zien dat onderstaande afspraken worden nageleefd en waar nodig kinderen en ouders/ verzorgers herinneren aan onderstaande afspraken:

Afzetten:

-Alle kinderen worden bij de hoofdingang afgezet. Ouders/verzorgers e.d. gaan niet mee naar binnen. (uitzonderingen bij proeflessen van nieuwe leden). Zoveel als mogelijk zal er een instructeur bij de deur staan om de kinderen binnen te laten. Als dit niet het geval is dan kan je op de bel drukken.  Kies in het menu voor “gymzaal”. Geen andere bel gebruiken a.u.b.

Een aantal keer per jaar wordt er een kijkweek georganiseerd waar je als ouder wel bij de les mag zijn. Deze staan in de agenda op de website en worden ook van te voren in de appgroepen aangekondigd.

Ophalen:

-De ouders/verzorgers wachten buiten. De kinderen komen vanzelf naar buiten.  Een bepaalde mate van zelfstandigheid is hierin wel nodig. Bijvoorbeeld het aantrekken van schoenen e.d. Waar nodig zullen we de allerkleinsten hierin begeleiden.

-Belangrijk voor de kinderen is dat ze op tijd komen naar de les. Minimaal 5, maximaal 10 minuten van te voren aanwezig. Zo kunnen we op tijd starten met de les! Na afloop gaan onze leerlingen direct naar buiten en blijven niet bij de kinderen van de opvang hangen.

Als we met zijn allen deze afspraken nakomen dan wordt de overlast voor iedereen tot het minimum beperkt! Bedankt alvast!